CODE Nguyên Thạch 4.4! +Banner Chính Thức Nahida / Xianyun Siêu Hấp Dẫn! Phân Tích Banner GenshinBanner Chính Thức Nahida / Xianyun Siêu Hấp Dẫn! +CODE Nguyên Thạch 4.4! Phân Tích Banner Genshin 0:00 CODE 4.4 0:33 …

source