สอนการใช้ Canva ในการทำแบนเนอร์โฆษณา (Banner ads) แบบ Facebook Posts (ใช้ Template)

source